Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dalszövegek

Szék

http://db.zti.hu/24ora/mp3/Gr097B.mp3
II: Úgy el mennék ha mehetnék, ha szabad madár lehetnék :II
Szabad madár nem lehetek babám(rózsám) hozzád nem mehetek sanaj nanaj laalaj nánájn

II: Anyám ,anyám édesanyám, több átkot ne kiálts reám :II
Kiáltottál már eleget .legyen .......... mindezeket

http://db.zti.hu/24ora/mp3/Gr088A.mp3
Elmegyek .elmegyek messze földre megyek   
II: Ennek a városnak lakója nem leszek

Ha elmész én rózsám,  csak hozzám igaz légy
II: Igaz szerelmedet hamisra ne fordítsd :II

Hat ökröt a gazda nem magának szánja
II: Az anya a lányát nem magának szánja. :II

http://db.zti.hu/24ora/mp3/7594a2.mp3
Édesanyám mért szültél volt.

 

http://db.zti.hu/24ora/mp3/Gr079Ab.mp3
Ne nézz reám ne,ne ne, mert nem vagyok a fene.
Nem akarlak megenni ,csak a szemed kivenni.

Ne nézz rózsám a szemembe,mert vércsepp esik szívemre.
Ha vércseppen a szívemre, meghalok szégyenletembe. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 A karádi bírónak - Somogy ( Karád )

A karádi bírónak van, két sárga csikója
Ellopnám az éjszaka, Hogyha rám nem virradna

Kezd a hajnal hasadni , jön két zsandár vasalni
Megvasalják kicsi kezemet , elvisznek az egyesbe.

Egyesből a kettese, kettesből a négyesbe.
Gyere babám váltsál ki ,ne hagyjál elhervadni.

 I. Karácsonyi:
Egy gyönyörű leány de nagyon sírdogál, arany pártasz a fején karkötő aranyszál
szüzesség rózsája kinyílt a pólyában, mennyország királya fekszik a jászolba
Jönnek a királyok aranyos ruhában, az áldott pásztorok szép selyem subákban
Hajadon leányok tiszta fehér gyolcsba üdvözlégy kis Jézus Amen azt mondjátok.
................

Meg jövendölve volt régen,föl is tündöklött az égen
Hogy születik egy szűztől, fogant a szentlélektől

Mária ezt nem gondolta ,hogy neki az Úr angyala
Ezen igéket mondja, -Üdvözlégy  Szűz Mária

Próféták könyvét forgatta, amidőn az Úr angyala 
Ezen igéket mondja Üdvözlégy Szűz Mária.
...............
Bárcsak régen felébredtem volna
Látod pajtás most állottam talpra
II:Már is csendül a fülembe angyalnak mondása
,ma   született a kis Jézus rongyos istállóba :II

Oda menni nagy a bátorságom ,remélem a  kis Jézust meglátom
II:Gyere pajtás induljunk el te is lehetsz társam
velünk van a jó furulyás a régi jó bajtársam

Látod pajtás ,már is többen vagyunk, A Miklóssal majd oda  ballagunk.
II:Míg a bárányt elkészítik ,addig is mulassunk
Jézuskának a kedvéért egy szép lejtőt járjunk :II

Állhatatlan ne csintalankodjál,elég legyen amit már mulattál-
II: Köszönd meg a kis Jézusnak ,hogy vele vigadtál.
Add neki az ajándékot ,mit magaddal hoztál.:II
..............

A kis Jézus megszületett örvendjünk, elküldötte Ő szent fiát Istenünk
Betlehemben fekszik rongyos jászolban,azért van oly fényesség a városban

Pásztorokhoz jön először a követ,hozzájuk szólt az angyali üzenet
Megrettenve földre esnek mindnyájan, nem tudták, hogy mi rejlik a sugárban.

Elejébe térdepelünk mindnyájan ,örvendezve énekelünk vígságban
Dicséretet mondunk édesanyjának, ajándékot adunk a kis Jézusnak.
............................
II: Karácsonyi
Betlehemnek városa ,zárva minden palota
Ökör áll is, szamár is áll  egy odúba
Oda száll az ég ura,

Názeretnek faluja

 

 

1)'   Székelyföldi furulyához....

Repülj madár ,repülj, Ménaságra repülj,
Édes ,kedves galambomnak gyenge vállára ülj.

Mondjad én küldtelek, mondjad,hogy rab vagyok,
A szerelem tömlöcében térdig vasban vagyok.
......................
Naptól virít ,naptól hervad a rózsa
Bárcsak soha se szerettelek volna
II:Hagytál volna békét a szerelemnek
 Jobb lett volna az én árva fejemnek :II

Jaj ,Istenem de víg voltam ez előtt
Míg a babám járt el a kapum előtt
II:De már annak lejárt a sétálása,
Mert annak egy más kislány a babája :II

Háromszor is elindultam, elmentem
Hozzád babám soha be nem mehettem
II:Kapud előtt úgy elfogott valami,
 Hogy egy árva szót  sem tudtam szólani :II

Le van az én fehér ingem vasalva
Nem vagyok én a lányoknak az alja.
II: Sem eleje ,sem az alja nem vagyok ,
 amért engem a szeretőm elhagyott. :II
.....................................................
Gyéren vettem a kenderem ,gyakran termett rajta.
Nem kell nekem a kendere,csak a pozdorjája.
Tüzet rakok alája megfütözöm rajta  ,
A babámnak gyolcs gatyáját megszárítom rajta 
Refl.:_Hess légy ne szállj rám , beteg vagyok én
        Csókolj meg édes rózsám meggyógyulok én.                                         

Nem vagy legény Berci,nem mersz megcsókolni  
Pedig leány létemre merek csókot adni.
Kaptam adok is az ügyes legénynek
Hisz jól tudom magamról jól esik szegénynek Refl.:Hess légy....
                               

Kéretének remetére oda nem adának,
Csomafalvi bognyesőnek odaloccsan-tának. Refl.:Hess légy...

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"2.)Vicai (Mezőségi dalok Boros Erzsébet dalai )

Árva az a madár kinek párja nincsen
Én is árva vagyok , jaj mert nekem sincsen

Mért sírtál mért sírtál drága feleségem
Nem sírtam ,nem sírtam drága jámbor uram

Cserefát égettem ,gyermeket rengettem
Cserefának füstje húzza ki könnyemet

A nyírfának hangja nad teher szívemen
Meguntam,meguntam  hajnalban fölkelni.

Hajnalban fölkelni,véres ruhát mosni
Véres ruhát mosni jajszóval súlykolni.
...........
Rezeg  a bokor ,mert madárka szállott rá
Fáj a szívem mert eszembe jutottál
Eszembe jut sejehaj bús szívemnek ezerszer
Régi babám ,hogy is felejtselek el

Túl a hegyen van a babám tanyája
Ide látszik a fedeles tornáca
Bús gerlice sejehaj,szokott azon sétálni
Régi babám nehéz tőled megválni.

Keserű a vad borostyán levele
Utoljára voltam nálad az este
II:Utoljára sejehaj, fogtam ajtód záróját
Utoljára kívántam jó éjszakát.:II
......
Keserű víz nem hittem ,hogy édes légy
Kis angyalom nem hittem,hogy csalfa légy
Csalfasággal csaltad meg a szívemet
A jó Isten borítsa rád az eget.

Kék ibolya a beletett pohárba
Ez a legény válogat a leányba.
Én is voltam szeretője valaha ,
Egye meg  a válogatós nyavaja.
Én is voltam szeretője valaha
Törje ki a válogatós nyavaja.
...........................
Ha te babám tudnád az tat amit én
Milyen igazságos,hű szerető vagyok én
Olyan igazságos mint a fényes napsugár
Amely körös ,körül az ég alatt jár.

Barna legény a te fekete szemed
Meg öl engemet a te gyönyörűséged
II:Sok szép szavaid fel vannak nálam írva
Barna legény érted tesznek a sírba:II
...........................
Nem mind leány aki magát tartja
Csak a fodros szoknya virít rajta
Még a laskát el sem tudja nyújtni
Még is a gyáva férjhez akar menni

Nem mind legény aki magát tartja
Csak a fényes csizma mutat rajta
II:Még a kaszát ki sem tudja fenni
Még is a szerencsétlen megakar nősülni.:II

......................................................................
 

3-) MOLDVAI

S e nagy orrú bogár ud leszeretett vót,
Este alkonyatba örökké nálunk vót.

De annak a szeme olyan szörnyű nagy vót,
mikor kinyitotta, a ház világos vót.

De annak a körme olyan szörnyű nagy vót ,
hogy a ház oldalát mind belérekedt vót.

De annak a hasa olyan vót,olyan szörnyű vót
hogy a Duna vize mind belérekedt vót.

S annak ez ő foga olyan nagy kampós vót
Tizenkét szalonnát rivá aggatott vót

Tizenkét szalonnát rivá aggatott volt
S e nagy orrú bogár ingem szeretett vót.

Tizenkét szalonnát rivá aggatott volt
S e nagy orrú bogár ingem szeretett vót.
.................................................
Én uramnak ördög bújt a bocskorába
Három hete ,hogy iszik a kocsomába
II: Mikor haza jövöget éngem jól meg vereget  komámasszony:II

Komám asszony menjünk ki a pincébe
Üljünk fel egy boroshordó tetejére
II:Fúrjuk ki az oldalát csapjunk mi egy figurát komámasszony:II

Komámasszony meg ne mondja az uramnak
hogy eladtam a tyúkomat a zsidónak.
II:Mikor haza jövöget a kertemben kerenget komámasszony:II

Az én uram olyan jó , télen szamár nyáron ló
II:Az én uram úgy szeret a hornyán is kikerget komámasszony:II

Az én uram olyan jó , mint a likas mogyoró
II:Az én uram úgy szeret tejbe vajba fürösztget komámasszony:II
...............................................................

Csütörtökön este Antal Márist leste ,Antal Márist leste zanya számát vette

Zany számát vette cseber rudat vette, cseber rudat vette legényt elkergette.

Legényt elkergette Márist bevezette, Márist bevezette gécáját megtépte.
.................................................
 

 


 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4-) Karácsonyi 1

Pereg )http://db.zti.hu/24ora/mp3/Gr014Bc.mp3

Egy gyönyörű leány de nagyon sírdogál, arany pártasz a fején karkötő aranyszál
szüzesség rózsája kinyílt a pólyában, mennyország királya fekszik a jászolba
Jönnek a királyok aranyos ruhában, az áldott pásztorok szép selyem subákban
Hajadon leányok tiszta fehér gyolcsba üdvözlégy kis Jézus amen azt mondjátok.

Meg jövendölve volt régen.http://db.zti.hu/24ora/mp3/Gr014Aa.mp3Alföld)

Meg jövendölve volt régen,föl is tündöklött az égen
Hogy születik egy szűztől, fogant a szentlélektől

Mária ezt nem gondolta ,hogy neki az Úr angyala
Ezen igéket mondja, -Üdvözlégy  Szűz Mária

Próféták könyvét forgatta, amidőn az Úr angyala 
Ezen igéket mondja Üdvözlégy Szűz Mária.

Mosta kinyílt egy szép rózsa http://db.zti.hu/24ora/mp3/Gr014Ab.mp3..https://www.youtube.com/watch?v=KvmRXUdScsg

Bárcsak régen felébredtem..https://www.youtube.com/watch?v=2Y4BmtBcdOk
Bárcsak régen felébredtem volna
Látod pajtás most állottam talpra
II:Már is csendül a fülembe angyalnak mondása
,ma   született a kis Jézus rongyos istálóba :II

Oda menni nagy a bátorságom ,remélem a  kis Jézust meglátom
II:Gyere pajtás induljunk el te is lehetsz társam
velünk van a jó furulyás a régi jó bajtársam

Látod pajtás ,már is többen vagyunk, A Miklóssal majd oda  ballagunk.
II:Míg a bárányt elkészítik ,addig is mulassunk
Jézuskának a kedvéért egy szép lejtőt járjunk :II

Álhatatlan ne csintalankodjál,elég legyen amit már mulattál-
II: Köszönd meg a kis Jézusnak ,hogy vele vigadtál.
Add neki az ajándékot ,mit magaddal hoztál.:II

http://db.zti.hu/24ora/mp3/Gr016Bc.mp3

A kis Jézus megszületett örvendjünk, elküldötte Ő szent fiát Istenünk
Betlehemben fekszik rongyos jászolban,azért van oly fényesség a városban

Pásztorokhoz jön először a követ,hozzájuk szólt az angyali üzenet
Megrettenve földre esnek mindnyájan, nem tudták, hogy mi rejlik a sugárban.

Elejébe térdepelünk mindnyájan ,örvendezve énekelünk vígságban
Dicséretet mondunk édesanyjának, ajándékot adunk a kis Jézusnak.
.......................................................................

Felkelék én jó reggel hajnalba...http://db.zti.hu/24ora/mp3/4834c.mp3

Kelj fel keresztény lélekhttp://db.zti.hu/24ora/mp3/00552Bd.mp3

(Buza ) Betlehem kis falujában ...http://db.zti.hu/kallos/mp3/13722a.mp3

 

Felvirradt áldott szép napunk (ref.énekeskönyv) középkori dallam a XIV.sz.

 .https://www.youtube.com/watch?v=uW-xrnqPweo.
versszakhiányzik.https://www.youtube.com/watch?v=AqrVCSe2L8k                                                   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.)Szépkenyerűszentmárton

1-)Engem anyám megátkozott, mikor a világra hozott.
Hogy a lábam meg ne álljon, mind idegen földön járjon

Idegen földön jártamban, jutott nékem a bánatból
Jutott ,jut is amíg élek,amíg bennem zeng a lélek

2).)Kicsi csillag korán akar virradni,kel fel babám ,ha elakarsz indulni.
Kelek bizony ,mert nem tudok aludni. fáj a szívem hogy tudlak én szeretni.

Úgy szeretlek ,mint a mákos kalácsot, Gyere ide , csókoljam a szádat.
Gyere ide ,jöjj ide jöjj ide hogy üljek az öledbe, az öledbe.


3.)Magas hegyről foly le patak, hidd el rózsám ,hogy itt hagylak.
El mész rózsám el bíz én, itt hagysz rózsám itt bíz én.
 refl.:Ej ,haj hajnalban meghalok bánatomban.

Ha te elmész járj békével, rólam se feledkezzél el ,
Hányszor kenyér lesz kezedben, annyiszor jussak eszedbe, ref,:ej,haj......


4.)Falu végén csörgős malom cserben hagyott a galambom ,galambom
Nem bánom én ha cserge is , II:meg csókolom a kertben is :II kertbe is.

-Elmész rózsám? -El bíz én.-Itt hagysz rózsám ?II:-Itt bíz én.:II
II:-Nem bánsz rózsám ?-Nem bíz én. :II Bán a kutya ,II: de nem én  :II

Ha te elmész ,én is el, tőled nem maradok el ,maradok el.
Megfogom a kezedet ,II: én is elmegyek veled :II messzire.
......
5.)Túl a vízen a kerten ,rózsa nyílik a kenderen.
Túl a vízen a tengeren, rózsa nyílik a kenderen
II:Minden ágán kettő három, Tudja az Isten ki lesz párom:II

II:Gyere rózsám a szőlőbe szedjünk szőlőt keszkenőbe.:II
II: Piros almát a kezünkbe ,csörgős diót kebelünkbe.:II

II: S úgy menyünk ki(be) a kiskertbe ,rózsát szedjünk keszkenőbe .:II
II: Rozmaringot a kezünkbe ,úgy megyünk az esketőbe.:II
...............
6)Jaj,de szépen jövünk mi,szép menyasszonyt hozunk mi.
Szép a híre ,szép a neve,szép a maga viselete.

A menyasszony bújába, belé bújt a burjágyba.
II:A vőlegény utána,:II

A menyasszony szép virág,koszorúja gyöngyvirág
Boldog az a vőlegény,ki azt mondja az enyém.

Öröm anya jöjjön ki, már a kaput  nyissa ki
Hoztunk önnek segítséget ,a fiának feleséget.

Hogy seperje ki a házát, hogy pucolja meg a hátát.
Hogy seperje ki a házát,hogy pucolja meg a hátát.

7.)Kertem alatt nádasrét, behajtom rózsám ökrét.
Kilenc fejős tehenét,kilenc fejős tehenét.

Hat ökör a járomba, maradj rózsám zálogba.
Adok néked lekötőt, váltok helyet fizetőt.

Szivárványos az ég alja, szívemet bánat takarja.
Fáj a szívem kívül belül, bánat szorítja két felül.

Ki nem akar búval élni, mennyen mennyországba lakni.
Csináljon az égre házat, II:ott nem éri semmi bánat.:II

......................................................................

6.)MOLDVAI ("2)

Én kimenék kiskertembe virágot szedni.
E lé jité égi harmat virágom szinyét

Rajta sétál kis gerlice ,fehér lábával
Fehér lába kék a szárnya ,jaj de gyöngyen járja

Acca babám jobb kezedet ,sétáljunk egyet
Aztán mennyünk ki a kertbe , szakasztjunk meggyet

Aztat s ugyan jól megügyeld,milyent szakajtasz
Ne hogy úgy járj ,mint én jártam,kedves galambom
http://db.zti.hu/kallos/mp3/9276e.mp3
...............................................................................

Magyar fődi tarka lapi ,jere babám hozzám lakni

Nem menek én hozzád lakni, me még igen zöld alapi

Akkor menek hozzád lakni ,mikor elszárad a lapi
...........................................................

Ó Szent István dicsértessél ,menny és földön tiszteltessél
de főképpen nálunk ma ,mint hazánk fő oszlopa
REf.:Kérünk,mint apostolunkat ,és az első királyunkat,
      Szent István, nézz mennyből le ,a szép magyar népedre!

Még a gyenge gyermekségben ,csoda vala a szentségben
Példájára népeknek, örömire mennyeknek ref.:Kérünk..

Sok sánta vette járását, sok vak nyerte meg látását,
Némák kezdtek szólani,siketek is hallani. Ref.:Kérünk..

Boldogságos Szűzanyánknak, mint magyarok asszonyának
Feláldoztad hazánkat, Szenteltet koronádat. Refl.:Kérünk...

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Bácskai -Duna mente

 

 

Üssön meg babám a ménkő                    Irigylik a lányságomat
Akkora ,mint egy malomkő                       Ezt  a piros lobogómat
Üsse meg a derekadat                            Bokorra  kötöm a végit
Mire kötöd a farodat.                            
  Úgy megyek Doroszlón végig.

 

 

Irigyeim sokan vannak                            Annyi a lány mint a csillag
Mint a kutyák úgy ugatnak                       Egy csoportban ,mint a galamb
Adjunk nekik víg napokat                        Megrözzentik ,széljel szalad
Had ugassák ki magukat                      A csoportban egy sem marad.

1,)Esteledik ,alkonyodik,                        Egyik iszik cserepesbe,
A számadó káromkodik.                     A másik a zsidelyesbe
Nem hiába káromkodik,                      A harmadik a morgóba,
Mind a három bojtár iszik                    Az egésznyáj kódórgóba.

Kis laposon nagy laposon                 Iszik a betyár a csapon,
Juhászlegény jajgat nagyon.             Sír a kislány az ablakon
Komiszáros veri őtet nagyon             Ne sírj kislány olyan nagyon
De sajnálom szegényeket.               Nem ütik a betyárt agyon.
........................................................................................
2.)Sej ,az én lovam megérdemlii a zabot
De megkerülte kétszer Magyarországot.
De harmadszor is megakarta kerülni,
Sej, de az apám nem akarta engedni.

Sej ,szombateste érkeztem a csatához
De leesett a vas a lovam lábáról.
De nyisd ki kovács azt a füstös műhelyajtódat.
Sej,vasald meg a almásderes lovamat.                                                        ...................................................................................................
3.)Este,este, de szermes kedd este               Kiskertemben kinyílott az ibolya
De szerlmes lánnyal vóltam az este.           Egy-két szálat leszakítottam róla
Rámhajlott a rózsafának gyöngel levele,      Lehullik a ibolyának gyönge levele
Babám karján aludtam el az este.              Lemúlik a mi szerelmünk örökre.
.............................................................................................................

4.)Szép a rozmarigszál a bokorba.     Olyan lányhoz kezdtem én eljárni,
Ha bekötik gyöngy koszorúba                  AKi a kaputt nem tudta bezárni
Felteszik egy barna kislány fejére,           Majd megtanúlja,lesz rá ideje,
Akkor száll a bánat a szívére.                 Három évig leszek szeretője.

Mért nem nyőtem én tiszta búzának.
ha meg érik lejaratnának.
Mert már,nem kellek a régi babámnak.
Ellenére vagyok az anyjának.
.......................................................................................................
5.)Este van későn van,megy a nap lefelé
Ballag már a vén legény :II
A menyasszomy  felé.

Bemegy a szobába, ráül a díványra,
Búnak hajtja a fejét,hullajsztja akönnyeit
A menyasszony  vállára

Istenem ,Istenem,jaj,de nit csináljak?
Hogy vegyem meg a szívét,legkedvesebb beszédjét.
Ennek a barna lánynak.
........................................................................................
6.)Széles a Duna, magos a partja
Nincs olyan legény ki átugorja
Rózsám átugroja.
Csizmáját nem sározza,az ám a legény.

Leteszi szűrét a lova mellé,
Lehajtja fejét babája mellé.
Panni jár utánna, kendőt hord utánna  . Az ám a legény
...........................................................................
7.)Jaj,Istenem de féltem ,de féltem ,           Örülök,hogy kocsisnak születtem,
Mikor  első legénnyel beszéltem,               De mégjobban számadó lehettem
De már mostan,nem félek ,nem félek,         6 bojtárnak vagyok fejedelme,
Minden este másikkal beszélek.                 Úgy hívnak,számadó kegyelme.

A szegedi halastó,halastó,
Beleestem kocsistól,lovastól.
Ha valaki kivenne belőle
Annak lennék igaz szeretője.
8).............................................................................
Ezt a kislányt ne vedd el ne vedd el            Már minálunk az jött be szokásba
Mert nem győzöd selyemkeszkenővel,       Nem jó lakni az alacsony házba
Kilenc kendőt kötött a nyakába                 Mert letöri a bokros fejkendőt
Tizediket karcsú derekára.                    Egy sem kislány ki nem tart szeretőt.

Kiskertemben kinyílott a jácint
Nem bánom ,ha én hozzám nem játsz is
Megmondtam már Háromszázezerszer
Édesanyám nem neked nevelt fel.

Rozmaringnak csak az a szokása             Lement a nap a szokott járásán
Télen -nyáron zöld annakaz ága,               Fülemüle szól a Dunapartján
Leszakítják kóróvá változik,                      Fülemüle sárgarigó füttye ,
Babám szíve hozzád sóhajtozik.               Szép a babám,nem válok el tőle.

.............................................................................................
9.)Erre gyere, amerre én,                   Bár szeretne,bár elvenne,
Majd megtudod, hol lakom én.           Bár piros cipellőt venne,
Viaszgyertyát égetek én,                   Arany csatot tizenkettőt,
Barna kislányt szeretek én.                Három aranyos keszkenőt.

Árokparton kacsatojás,                
Ez a kislány de pántlikás.
Illik neki, mert van neki,
Szeretője vette neki.
...................................................................................................

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 

Magyarbecei dalok:

II:Azt gondoltam,amíg élek,:II:Hogy mind víg napokat érek.

II:Dehogy érek víg napokat,:II:de még mind szomorábbakat.

II:Jaj,Istenem,hogy éljek meg,:II:Hogy a világ ne tudja meg!

II:De már megtudta a világ:II:,hogy elhagyott egy szép virág.

II:Ő elhagyott egy hétre,:II: De én örökre.:II

......................................................

Írd meg ,rózsám,leveledbe ,
Jutok valaha eszedbe,
Ha nem jutok,azt is írd meg,
Hogy a szívem nyugodjék meg.

Tudom rózsám,mit fogadtál,
Mikor kis kertembe jártál.
Rózsát kértem,szegfűt adtál,
Jaj,dehamis lelkű voltál.

Menj el,rózsám,járj békével,
Rólam se felejtkezzél el
Ha rólam elfelejtkezel,
Essél a Marosba fővel.

......................................
Ez a lábam, ezaz egyik,
Jobban járja,mint a másik,Áj-lá-lá-lá....
Egyik lábam kijárja
A másik meg kívánja Áj-lá-lá-lá...

Járd ki lábam lábújjhegyen,
Midjárt túl viszlek a hegyen,Áj-lá-lá-lá..
Járd ki lábam járd ki most,
Nem parancsol senki most,Áj-lá-lá-lá...

A becei nádas berek
Ott terem az ügyes gyerek, ÁJ-lá-lá-lá....
Én is onnan repültem ki,
Hogy a nyakam tört vona ki, ÁJ-lá-lá-lá-...

Kimentem én a szőlőbe,
Ráléptem egy venyigére, ÁJ-lá-lá-lá..
Venyigéről venyigére,
Vágyik szívem a szőkére, Áj-lá-lá-lá....

................................................
Bújdosik a darumadár, Minden erdőszélen leszáll.

Hát az olyan árva mint én,Hogyne bbújdogálna szegény?

Árva vagyok, mint a gólya,Mont kinek nincs pártfog

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 

KARÁCSONYI

Karácsony szombatja estéjébe,Kisétálok kapum elejébe,

Föltekintek a csillagos égre, Ott látok egy arany ringó bőlcsőt.

Benne fekszik Világ Ura Jézus.,Mellete van az ő édesanyja.

-Mért sírsz ,mért sírsz ,Szűzanya Mária?
-Hogyne sírnék,Világ Ura Jézus.

Összeveszett két vér atyafiú,Eszik isszák egymás piros vérét.

Főlszántatom cinterem  elejét,
Bevettetem Ádám magjaival,
Boronálom anyai jajszóval
........................................

A kis Jézus arany alma
Boldogságos szűz az anyja
Két kezével ápolgatja
Két lábával ringatgatja

Aludj ,aludj én kis dedem
Aludj gyönyörű gyermekem
Nem kirrályné a te anyád
Szolgálóból lettem dajkád.

Ó,te dudás ,mért szundikálsz.
Fényes az ég ,nem kell lámpás.
II: Verjed ,verjed a citerát
Jézuskának egy szép nótát. :II

Kelj ,fel keresztény lélek,Az nagy Istenre kérlek.
Tekints be a jászolba, Úr Jézus fekszik abba.
II: Ó én szerelmes Jézusom.:II

..Jaj.de kemény ..kemény az ágyad, Tiszta szerelmünk ágya.
Azért fekszik Új Ágyba , Hogy mi szívünk gyúlladjon
II: Ó,én szerelmes Jézusom :II

XXXX

Felkelék én jó reggel hajnalba, Megmosdódám minden bűneimtől.
Megkendőztem arany kendőzőmvel,kimenék én ajtóm eleibe.
Főltekinték nagy magos mennyországba. Nyitva látom mennyország kapuját
S azon belül mennyország ajtóját.s azon felül rengő bölcsöcskét.
Mellette van Szűzanya Mária ,a lábával rengetgette vala.
S,a lábával rengetgette vala ,s,a szájával mondogatta vala.
II:Aludjál ,aludjál Istennek Báránya,mert te jöttél világ váltságára. :II

XXXX

Paradicsom mezejébe,Arany szőnyeg leterítve.
Azon felül reng a bőlcső,benne fekszik az Úr Jézus.

Jobb kezibe arany vessző, bal kezében arany alma .
Megzúdítja a vesszeét ,zúg az erdő cseng a mező

Sose láttam szebb keresztfát,mint Úr Jézus kereszt fáját,
Mert az vérrel virágozik, szentlélekkel hyümölcsözik.

Áldja meg az Isten háznak gazdáját !

..............................................

II: Karácsony szombatja estéjébe, :II: Kisétálok kapum elejébe.:II

II: Föltekintek a csillagos égre :II: Ott látok egy arany ringó bőlcsőt.:II

II: Benne fekszik Világ Ura Jézus,II:Mellette van az ő édesanyja.:II

II: -Mért sírsz ,mért sírsz,Szűzanya Mária ? :II:
II: -Hogyne sírnék ,Viág Ura,Jézus :II

Összeveszett két vér atyafiú, :II :Eszik isszák egymás piros vérét. :II

Fölszántatom cinterem elejét,Bevettetem Ádám magjaival
Boronálom anyai jajszóval.        (Magyarbükkös)

XXX

Karácsonyi Bőlcsőcske Dunántúl Rábazöz (Vitnyéd)

Betlehem kis falucskában ,karácsonykor éjfél tájban
Fiú Isten ember lett ,mint kis gyermek született.

Őt nevezték Jézuskának. Édes anyját Máriának.
Ki pólyába takarta, Befektette jászolba.

Az angyalok fenn az égban Mennyei nagy fényességban
II:Zengették az éneket,Dicsőség az Istennek.:II
.............................................................................
.Betlehem városban rongyos istálóba ma született,
Egy szűznek méhéből, drága szent véréből Megváltó lett.
Kit angyal hírdetett,Pásztornak jelentett,
Kiőtet imádni és dicsőiteni méltóvá lett.

Öreg bojtár mondja,hogy bárány és gida készen légyen.
Ő harmadmagával, sípos és dudással ő elmégyen.
Mindeneknél lészen ajándéka készen,
Mivel a kisdedet ,mint Üdvözítőnket megtiszteljék.
.....................................................................
Betlehem ,Betlehem a te határidba
Érkezett Mária rongyos istálóba.
Ott ülvén mint egyre elhagyott gerlice,
Elkészíté megát a boldog szülésre.

Egy angyal,egy angyal újságot hirdetett
Betlehem városba  kisJézus született.
II:Hideg szél fújdogál,jaj ,de nagyon fázik.

A kisded Jézuka értünk siránkozik.:II
..........................................................
.Sír az Isten báránya ,van aki őt sajnálja.
Bűneinket siratja, Szűz anya így rigatja Áj,áj,áj,Jézus aludjál.

Ne sírj,gyönyörűségem,ki vagyon ékességem!
Szép bőlcődalt zengenek a mennyei seregek, A,a a, lelkem sugara.

Jaj de kemény a jászol, kisfiam ,jaj  de fázol.
Tél ellen itt nincs  bástya,csak Szent Józsefpalástja.
.............................................................
Mennyünk mi is Betlehembe,            A pásztprok is ott vennek ,
Részt venni a nagy örömbe,             Térden állva imátkoznak.
Melyet mennyei Atyánk                   Ma született kisdednek      
Áresztott az éjjel ránk.                    Ajándékokat visznek.

Egyik tejet,másik sajtot,
A harmadik vajat hozott.
Emez egy kosár almát,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Szék

MAGYAR(négyes)
Szennyes ingem, szennyes gatyám,mezőségen lakik anyám
Nincsen fája ,sem hamuja ,hogy az ingem megszapulja.
Ne nézd ,hogy én szennyes vagyok, a szívemen nincsen mucsok.
Az az egy pecsét benne van , szerettelek én rózsám nagyon.

Itt is terem ,sok szép virág,madár dalol szép a világ
De az mind semmit  ér nekem,ha a babám nem ölelem.
Es az eső szép csendesen,ne sírj rózsám keservesen.
Ne sírj,rózsám keservesen,mert megsegít a jó Isten.

Látod rózsám azt a hegyet ,mennyünk oda szedjünk meggyet.
Én megrázom,te meg szedjed,csókot is kapsz,csak is egyet.
Elment az én rózsám Pestre, haza jön holnap estére.
Ha haza jön haza várom,de ha nem jő azt se bánom.

A szerelem szüvet éget,ki nem hiszi,próbát tehet.
Én nem tudtam,próbát tettem,azért eleget szenvedtem.
Olyan voltam ,mint a rózsa,olyan lettem ,mint a ruha,
II: Megöl a szerelem buja :II
...........................................................
A kapuba a szekér ,Itt a legény leányt kér.
II: De a leány azt mondja, nem megyek ,férjhez soha.:II

Párna alja szövetlen ,derék alja tőtetlen.
II: A tolluja a tóba ,a vadréce hordozza.:II

Öröm anya jöjjön ki,a kapuját nyissa ki.
II:Eressze be a vejét a lánya szeretőjét.:II

Nyissd ki rózsám az ajtót ,nem vagyunk végrehajtók
II:Nem jöttünk mi adót szedni,csak téged akarunk vinni.:II

Örömanya jöjjön ki,hogy a kaput nyissa ki,
II: Hoztunk kednek segítséget a fiának feleséget.:II
.......................................................
Kimentem én az erdőbe,az erdőbe az erdőbe.
Ráléptem egy venyigére,venyigére.
Venyigéről ,venyigére,venyigére .
Fáj a szívem a szőkére,a szőkére.

Lementem én az utcára ,az utcára.
Ráléptem egy szalmaszálra,szalmaszálra.
Szalmaszálról szalmaszálra,szalmaszálra.
Fáj a szívem a barnára,a barnára.

Lementem én a piacra a piacra.
Ráléptem egy papírosra,papírosra.
Papírosról papírosra ,papírosra.
Fáj a szívem a csinosra,a csinosra.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Felvidéki lakodalmas népdalok

Ne ,aludj el két szememnek világa      
Mert majd fölkel piros majnal csillaga

Egyik csillag Kostyán János csillaga       
Másik csillag Potus Anni csilaga

Akit adtam ,a jegygyűrűt add vissza            
Homály fogta gyénánt kövét nem tiszta.
haganyag:..http://db.zti.hu/24ora/mp3/Gr037Aa.mp3
....................................................................
Segélj el,Uram Isten, ahová mink elindultunk     Mindenki
A hegybe,a völgybe, A rózsáknak erdejébe

Télizöld télizöld, Szép apró télizöld.                   
Leveliben szép zöld , Virágjában igen ékes.

A menyasszony háza felett, Egy nagy felhő kerekedett. 
Abból esik lassú eső, Mossa össze mind a kettőt

...........................................................

Isten megáldjon én jó barátom,
Jó hitves társat II:  szívből kivánok :II

Ezüst aranyért,cifra ruháért ,
Ne vedd el a lányt II: koszorújáért :II

Ne nézd a lánynak táncos lábára
És ne higgy az ő II: mézes szavára.:II

Inkább nézz az ő indulatjára
Tanulj szert tenni II:szíve titkára :II

Hej ,vígan vígan a palotában
De még vígabban II: a nyoszojában:II

..................................................................................

Nyissátok ki  ajtotokat nem vagyok én ördög,     1-fele Ivana.Lili,Gergő
Hónon alatt van egy mákos,majd adok belőle.         Vivi,Endi, Zsófi,Eszti

 

Isten hozta a vendéget,II: főztünk neki  jó ebédet :II   2.fele Lili.Emese
  Jó ebédet ,jó vacsorát ,II: köménymagos istennyilát:II    Csenge,Petra,
                                                                              Iringó,Balázs

Ide jöttünk nagy búra ,egy nagy füstös konyhára   1.fele
Ide jöttünk senki nincs ,le is ülnénk semmi sincs

 

Halljátok vendégek nem is szégyelitek            Lili.,Emese,Csenge,Petra
Hogy a más házába ennyien gyüttetek

Hagyjátok ,hagyjátok minek is tartjátok         Gergő.Vivi,Lili,Ivana
Máma a tietek holnap meg a milyenk.
........................................................................

Sibri kutya ne ugass,nem vagyok én fazakas         Petra, Iringó,Balázs,
Zsebembe van egy garas ,neked adom csak hallgass.       Eszti

Harapj a kezembe ,az lesz egy jó falat          Csilla,Zsófi,Endi,Vivi,Gergő
Töröld meg a szádat ,mert zsírosan maradt

Te is megtudsz szólni,valakit csuda,           2.fele L,E,Cs,P,I,B,
Ki a faluvégén ugatsz ,mint egy kutya.

A faluba  nincs több kutya II: Megettétek a lagziba :II       Mindenki
.......................................................................

A kend édesanyja megátkozott engem          Gergő,Endi,Balázs
Hogy a feketeföld borítson be engem

Ne átkozzon engem nem vagyok az oka           Gergő
Mert én az ő lányát nem szerettem soha

Akit én szerettem meg van az szeretve                  Endi
Ha rátekintek is elfakad nevetve.

A Pünkösdirózsa kihajlott az útra                                Mindenki
Eredj arra rózsám köss bokrétát róla

Tedd az öved mellé kétszemem láttára,                 P.  Lili
Viseled a  gondomat lányok bosszújára.
hanganyag:..http://db.zti.hu/24ora/mp3/3484h.mp3

Barna kislány ,de meg nőtél,Hogyan,hogy férhez nem mentél
Mentél volna,de nem vittek,Téged itthon felejtettek
...........................................................................

Szent János áldása.szálljon mireánk,Az Úr Isten éltesse a házigazdát!
Árpájából, búzájából soha nefogyjon,Csapraütött hordójából mindig csurogjon,
Az Úr Isten éltesse,neharagudjon! Az Úr Isten éltesse a házigazdasszonyt!
Feje,  foga, hasa gyomra soha ne fájjon! Tyúkjaiból,Ludjaiból soha ne fogyjon!

Az Úr Isten éltesse ,ne haragudjon!
hanganyag:..http://db.zti.hu/24ora/mp3/Gr039Bd.mp3

Nyissátok ki  ajtotokat nem vagyok én ördög,
Hónon alatt van egy mákos,majd adok belőle.

  Isten hozta a vendéget,II: főztünk neki  jó ebédet :II
   Jó ebédet ,jó vacsorát ,II: köménymagos istennyilát:II

Ide gyüttünk nagy búra, egy nagy füstös konyhára
Ide gyüttünk senki nincs,le is ülnénk semmi nincs.

  Halljátok vendégek nem is szégyelitek
  Hogy a más házába ennyien gyüttetek.

Hagyjátok , hagyjátok minek is tartjátok
Máma a tietek hó'nap meg a mienk

A kend édesanyja megátkozott engem
Hogy a feketeföld borítson be engem

Ne átkozzon engem nem vagyok az oka
Mert én az ö lányát nem szerettem soha

Akit én szeretek meg van az szeretve
Ha rátekintek is elfakad nevetve.

A Pünkösdirózsa kihajlott az útra
Eredj arra rózsám köss bokrétát róla

Tedd az öved mellé kétszemem láttára,
Viseled a  gondomat lányok bosszújára.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Feketelaki népdalok

A borostyán apró kéket virágzik, Az én babám éppen most házasodik, Hijjál el rózsám a te lakodalmadba , Táncoltass meg vőlegényi korodba.

Sárgadinnye felfutott a görögre , El kell vállni kisangyalom örökre , Elválásom nem annyira sajnálom , Csak hogy eddig szerettelek azt bánom.

Jajj , de bajos ki egymást nem szereti , Ketten kell egy párnára lefeküdni , A pármának a két széle elszakad , A közepe tiszta jónak megmarad.

Jajj , de bajos a szerelmet titkolni , Tövis közül az ibolyát kiszedni , Kiszedném , de megszúrja a kezemet , Verje meg az Isten a te szívedet.

.............................................................................................................

Hajtsd ki ,rózsám az ökröket , Legeltessed szegényeket , Tilalmasba ne hadd őket , Mert ellopják a szűrödet . ajrnana.....

Verd meg Isten ,verd meg azt , Kinek szíve nem igaz , Mer az enyém igaz volt , Mégis megcsalatkozott . ajnana.....

Verd meg Isten ,azt a vermet , Ahol az én rózsám termett , Hogy nem teremjen több rózsát , Szívemnek szomorítóját . ajnáná......

Mondtam anyám házasíts meg , Azt mondtad, hogy ráérek , Elvették a szeretőmet, ,Soha se házasodom meg. ájrárá...

............................................................................................................

Máma péntek ,holnap szombat vasárnap , Sepregetnek falubeli leányok , Seperjétek ki az utcát simára , Jön a babám csikorog a csizmája.

 

...........................................................................................................

Édesanyám úgy szeretett , Bőlcsőbe tett s úgy rengetett , Csecset adott elaltatott , Még is idegennek adott. sájnámá....

Fehér galamb szállt a házra , Édesanyám Isten áldja , Köszönöm a nevelését, Hozzám való szívességét . Sájná....

Úgy elmennék ha mehetnék, Ha szabad madár lehetnék , Ha én olyan szabad volnék , Éjjel ,nappal náladvolnék. Sájnámá....

.................................................................................................................

Édesanyám mondta nékem ,minek a szerető nékem , De szavára nem hallgadtam,titkon szeretőt tartottam. Minek nékem ez a falu, ha szívem szomorú. Minek nékem ez a város,ha nem vagyok benne páros. Minek nékem mindenki,hogyha hű szeretőm nincs.

Ki nem akar búval élni,mennyen menyországba lakni , ll:s, csináljon az égre házat ott nem éri semmi féle :llaj radádája

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Vajdaszentiványi népdalok:

1). Édesanyám rózsafája én vagyok a legszebb ága  jajaj,jaj de jajaja....Kihajoltam az utcára a legényeknek  bosszújára jajaj jaj de jajaja....... 

Virágzik a cseresznyefa ,jobban virit a rózsám arca jajajj jaj de jajaja ....Rózsám arca télbe  nyárba legvirítóbb a határba jajaj jaj de jajaja.. 

Egy rossz legény leszakísztott, Vízbe se tett elhervasztott jajaj jaj,de jajjaja,  vagy hervasztott,vagy fonnyasztott,csak az Isten elne hagyjon jajaj jjaj,de jajaja

Édesanyám sok szép szava,kit fogadtam kit nem soha jajaj jaj,de jajaja ....Megfogadnám de már késő.hull a könnyem ,mint az eső jajaj jaj de jajaja

 

 2)   .Szépen szól a szentiványi nagy harang Szépen húzza három fehér vadgalamb  ll: Három fehér vadgalambnak hat szárnya Nem kell nékam senki megunt  babája.:ll

 Régi babám ha meguntál szeretni Szabad néked más szeretőt keresni  II: Keress olyat kinek ökre szekere  Száz patikát gazdagítson belőla:II                                   

 Jaj Istenem de víg voltam azelőttMig a babám járt el a kapum előtt               II:de mióta a kapumat kerüli A szíyemet a bubánat emészti :II        

Édesanyám ha meguntál tartani Vigyél engem a vásárra eladni              II:Adjál oda a legelső kérőnek  Ha nem adtál a régi szeretőmnek.:II

3).Sárgadinnye  görögdinnye héjastól  Haragszikrám a szeretőm anyjastól          II: Ha haragszik haragudjon magára   Nem szorultam én a büszke  fiára.:II    

Nincs édesebb a havasi dinnyénél Nincs kedvesebb az első szeretőnél          II: Mert az első igazán tud szeretni Másodikért , de sokat kell szenvedni :II          

Jaj de bajos ki egymást nem szereti  Egy párnára ketten kell lefeküdni        II:A párnának a két széle elszakad A közepe tiszta újnak meg marad :II

Ki az első szetertőjét elhagyja     Életében  mindig csak azt siratja                   II:Én is olyan szeretőmet hagytam el Amíg élek soha nem felejtem el :II        

4).Akkor szép  az erdő mikor zöld,mikor a vadgalamb benne költ            Olyan a vadgalamb ,mint a lány,sírva sétál a párja után.

Ezt a kerek erdőt járom én ,ezt a barna kislányt várom én . Ez a barna kislány viola,én vagyok a vigasztalója                       

  Elvágtam az újjam ,jaj de fáj,fűgefa levelet tettem rá.Fügafa levele gyógyítsd meg,gyere kisangyalom csókóld meg.

Erre gyere rózsám nincsen sár. Nincsen az ajtómon semmi zár                     Az ajtómon  van egy fakilincs Jaj Istenem még szeretőm sincs             

Jaj,de sokat jártam fáradtam, mikor házasodni akartam.Nem találtam kedvemre valót, csak az a szertőm aki volt.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                            

Tiszapartján lakom,keress fel angyalom.:http://db.zti.hu/24ora/mp3/Gr046Ba.mp3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felcsíki népdalok

1.)Huszárnak soroztak,rossz bakancsot adtak                                        Verje meg az Isten, de meg búsítottak.

Kértem a kapitányt adjon egy paripát,                                                         jó gondját viselem nem kap benne hibát.           

Ez lesz jó,ez lesz jó,ez a sárga csikó                                                   Ebből lesz,ebből lesz,igazi huszárló.

Udvarom ,udvarom szép kerek udvarom,                                                        Nem söpör még többé az én gyenge karom.

Istenem ,Istenem szerelmes Istenem,                                                    Mkor leszen nékem szép szabad életem.

Akkor leszen nékem szép szabad életem,                                                Mikor a babábamat kedvemre ölelem.

2.)Októbernek,oktobernek elején ,nem süt a nap Csikacfalva mezején     Ellbúcsúzom a madártól ,az ágtól,s azután a Csikacfalvi lányoktól.

Ha kimegyek arra magos tetőre,találok én szeretőre kettőre.                 Találok én szeretőre de jóra,ki el viszen a bánatról,a búra.

De nem kell nekem ,sem a kettő,sem az egy,csak az az egy aki eddig szeretettEj,haj ,haj,haj,de nagy baj ,hogy a babámszíve plyan ,mint a vaj.

Gyulafalva te itt maradsz örökre,csak én egyszer ki mehesek belőle         Csak én egyszer kimehessek belőle,adjon Isten jót a magyar huszárnak     S,oláh is kérje ha kell magának

3.)Most jöttem Gyuláról,Gyulafehér várról                                             Leesett a lovasmról a patkó,a három lábáról.                     

Csak egy maradt rajta.Az is kotyog rajta                                              Kovács legény lelki jó barátom,gyere szoríts egyet rajta.

Meg is szorította,meg is kopogtatta                                                            Kovácslegénymaga is azt mondta,betyárlegény a gazdája.

No,de betyárlegény a gazdája,iszik mulat a csárdába                          Iszik,iszik a csárdába kispejlova hasig jár a sárba .                 

4.)Gyéren vettem a kenderem ,gyakran termett rajta.                                     Nem kell nekem a kendere,csak a pozdorjája.                                               Tüzet rakok alája megfütözöm rajta,a babámnak gyolcs gatyáját  ,                 Megszárítom rajta.                                                                                       refl..Hess légy ne szállj rám,beteg vagyok én                                                 Csókolj meg édes rózsám meggyógyulok én.

Nem vagy legény berci,nem mersz megcsókolni                                     Pedig leány létemre merek csókot adni.                                                    Kaptam adok is  az ügyes legénynek                                                         Hisz jól tudom magamról jól esik szegénynek

 refl.Hess légy ..................................

Kéretének remetére oda nem adának,Csomafalvi bognyesőnek odaloccsantának.

refl.:hess,légy ...............

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moldvai népdalok

Ez a kislány kicsike kicsike ,szökik mint egy görlice.
De a legény nagyecska  szökik mint egy lovecska.

Túl a vízen egy kosár

/: Túl a vízen egy kosár,
abban lakik egy madár. :/
/: Abban lakik egy madár,
aki engem rég hogy vár :/

/: Várj madárka, várj, várj, várj,
Este hozzád megyek már :/
/: Megvizsgálom szívedet,
s véle szeretetedet. :/

/: Túl a vizen zörgős malom,
Ott őröl az én galambom :/
/: Ott egyebet nem őrölnek,
Csak bút, s bánatot eleget. :/

/: Nékem is van egy bánatom,
Oda viszem lejáratom. :/
/: Egy szem búza kettő rozs,
Felöntöttem, járja most. :/

/: Én Istenem halálom,
Nem ér engem az álom. :/
/: Mer az álom nyugodalom,
S a szerelem szívfájdalom. :/

Utolsó versszak:

"Én Istenem teremtőm,                                                                                                           de beteg a szeretőm,                                                                                                               Én Istenem gyógyítsd meg,                                                                                                  harmadnapra fullaszd meg.

2.)Fut a bácsu ló után.....

Fut a bácsi ló után,
Rezeg a szakálla.
Ihaj, ihaj, rezeg a szakálla.

Fut a bába utánna,
Döcög a kerpája.
Ihaj, ihaj, döcög a kerpája.

Nihol megyen hét leány,
Mind a hét koszorús.
Ihaj, ihaj, mind a hét koszorús.

Szegfűszál a kezükben,
Nekem nem nyújtának.
Ihaj, ihaj, nekem nem nyújtának.

Hosszú a hajatok,
Rövid az eszetek.
Ihaj, ihaj, rövid az eszetek.

3.)S e Tyiszáról,e Dunára folyó víz,Mi ez oka gyenge rúzsám hogy te sírsz?

Hodne sírjak,keseregjek drága kincs,Most akartalak szeretni,s már elmensz.

Ha elmensz es,azt kívámomutánad,Miég ez út es rúzsát nyíljék utánad.

El kell menjak háborúba,törökre.El kell hagyjam gengre rúzsám,nincs kire.

Rivád bízom,legkedvesebb barátom,éljed vele világodat,nem bánom.

4.)Ki lányoknak nem köszön, által esik küszöbön.                                         Ládd-e Mihály, nem köszöntél,S e küszöbön átalestél.

"Zárd ki zajtód,kit biézártál,met idejött,kit riég vártál,
 Kit riég vártál,elbúsúltál,Ezereket súhajtottál."

"Nem es súhajtottam lenne,Ha nem szerettelek lenne. 
De ién tiéged szerettelek. Súhajtottam százezreket."

Szerettelek,nem szerettél,Jaj,de rosszat cselekedtél.                                    Jaj,de rosszat cselekedtél.Jaj,De rosszat cselekedtél.                             

Szerettelek,nem szerettél,Jaj,de rosszat cselekedtél.
Ez eszemből kiforgattál,Erekre megbúsítottál.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ördöngősfüzes (Mezőség)

Kallós Zoltán gyűjtése nyomán                                                                   
1.)Azt gondolod te csipás, hogy engem nem szeret más
.Azt gondolod te ügyetlen, hogy érted vagyok kedvetlen.
Se nem érted se nem másé
II: csak a sok idegen szájé:II csuhajja                                                                                                            

Mind azt mondja a retek, hogy én sokat szeretek ,
de hazudik a retek szeretek mert csak egyet szeretek. ,
mert csak egyet szeretek,de szeretek.  

(  Papp Andrásné Kaszián Anna 1910)      http://db.zti.hu/kallos/mp3/7241g.mp3

2.)Mind az mondja a retek......http://db.zti.hu/kallos/mp3/8028g.mp3
II:Mind azt mondja a retek,hogy én sokat szeretek:II
II: de hazudik a retek:II mert csak egyet szeretek haj, csuhajja
de hazudik a retek,mert csak egyet szeretek, de szeretek

Azt gondolod te csipás, hogy engem nem szeret más.
Szert engem még más is, II: náladnál szebb virág is:II
sálálá lálá lálá lálá lálá lá

II: Azt gondolod te ügyetlen, hogy érted vagyok kedvetlen :II
hogy érted vagyok kedvetlen csuhaj csuhaj, csuhaj, csuhaj haj
De II: Se nem érted ,se nem másé , csak a sok idegen szájé :II
csuhaj, csuhaj csuhaj haj csuhajja
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ha te tudnád amit én, te is sírnál nem csak én
II: kervesebben mint én:IISálálálá lálálá.........                                             

Irigyeim annyik vannak II:mint a kutyák úgy ugatnak :II
Adok nekik egy víg napot  :Hogy ugassák kimagukat :IIcsuhajja

Mind azt mondják az irigyek,hogy én ne is éljek többet,
II:  de én azért nem haragszom :II  Adok korpát a kutyának Vége lesz az ugatásnak .csuhajja.

(Papp A.Kaszián Anna)

http://db.zti.hu/kallos/mp3/7241c.mp3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II: Húzzad cigány II: mind addig,:II,de mind addig
   Míg a pendely lángollik, de lángollik.
Húzzad cigány mind addig,hej,de mind addig ,
míg a pendely lángollik, de lámgollik.   

II:Gyere rózsám gyere így :II Had mondjak ,én valamit , de valamit.
II: Nem mondok én egyebet , hej, de egyebet 
Csak hogy szeress engemet,de engemet. :II                                                

II: Gyere rózsám gyere már :II Mert a szívem  téged óhajt téged vár
II: Téged óhajt téged vár ,hej,de téged vár  Míg a nap az egen jár az egen jár. :II  

   (Hideg Anna néni)

http://db.zti.hu/kallos/mp3/MD063B05.mp3 

--------------------------------------------------------------------

Édesanyám elaludni nem tudok 
Ablak alatt legény beszédet hallok.
Édesamyám édesanyám eresszen ki hozzájuk
Fáj a szívem ,majd meg hasad utánuk

Hadd el lányom ráérsz te még kimenni. 
Ráérsz te még legényekkel beszélni 
Tudom anyám,tudom anyám, tudom,hogy még ráérek
Azt is tudom hogy nem sokáig élek.
(Kászián Anna)http://db.zti.hu/kallos/mp3/8028j.mp3

----------------------------------------

Verd meg Isten.......

Ez az utca szebeni ,szabad rózsát cserélni 
Ii: Szőkét ,barnát pirosat,amilyent én akarok 
amilyent én akarok,de akarok. :II                            

Ii: A füzesi csorgó víz,olyan mint az édes mint méz .II 
Aki iszik belőle ,vágyik a szerelemre, vágyik a szerelemre . 

Én is ittam belőle II: szereles lettem tőle.:II de lálálá 
Aki iszik belőle II: vágyik a szerelemre :II  szerelemre  .
(Hideg Anna)http://db.zti.hu/kallos/mp3/20080812_055.mp3                                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                           

Ugat a kutyám a Bubi jön a szeretőm az úrfi az úrfi 
Az este is nálam volt az este is nálam volt
II: kilenc almát hozott volt : II: de az úrfi csúnya volt :II láláláé......

Ugat a kutyám a Rajna jön a szeretőm a barna,a barna
Az este is nálam volt az este is nálam volt .
II: kilenc almát hozott volt :III: mind a kilenc piros volt :II
De  barna ügyes volt  de a ügyes volt.                
(Kerekes Jánosné Pál Róza)http://db.zti.hu/kallos/mp3/7144e.mp3

.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kövecses víz partján  Páratlan gerlice
Kinek nincsen párja Ebben az életben.

Elindultam volna ,Nem tudtam el menni
Fele utaimról Vissza kellett térni

Amerre án járok Még a fák is sírnak
Gyenge ágairól Levelek is hullnak.

Hulljatok levelek Rejtsetek el engem
Mert az édesanyám Sírva keres engem.
(Kászián Anna)http://db.zti.hu/kallos/mp3/8028c.mp3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Édesanyám beteg vagyok   II: Fáj a szívem   majd meghalok :II Lálálá
Édes fiam ne halj meg,de ne halj meg  ,inkább házasodjál meg csuhajja :II

Édesapám fia vagyok   A szép lányért élek halok.lálálá .
Add el apám a házadat a házadat   Házasítsd meg a fiadat csuhajja

II: Nincsen kenyér nincsen só, II:Nincsen feleségem jó :II csuhajja 
II:Majd lesz kenyér :II majd lesz só , Majd lesz feleségem jó,de csuhajja
  (Hideg Anna)https://www.youtube.com/watch?v=pWaMbGnEe7U&spfreload=10
...............................................

Fáj a szívem nem tagadom ,de nem tagadom.
Hogy  miért jáj  nem mondhatom ,meg nem mondhatom  
II:Csak magamba eltitkolom ,azzal magam elhervasztom
Azzal magam elvervasztom csuhajja.:II

Érted babám gyászba vagyok  nagy gyászba járok   
Míg ezen a földön járok e földön járok 
II: Sirat engem a madár is,II: meghajlik értem az ág is
Meghajlik értem az ág is lálállá :II 

Ne bánd édes virágom hej de virágom  ,
hogy így élem világom    hej de világom  
Éljed te is virágom II: szívemből azt kívánom  :II csuhajja

A menyasszony II: kicsi keze :II
Piros rózsa II : nyílik benne :II
II: Piros rózsa nyílik ,hajlik
II: A vőlegény hozzá illik :II lajlajla:II

A menyasszony gyöngyöt fűz, karis gyöngyöt fűz.
Ég a szeme mint a tűz,hej de mint a tűz
II:Ha az enyém úgy égne II: száz aranyat megérne ,:II de lajlajla :II

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hej ,búra búra búbánatra születtem...

Ej barna kislány, ha tudtad,hogy  nem szeretsz 
Mért nem írtál egy szomorú levelet(sms-t)
Tetted volna fel kapum fájára 
Hej, hogyne szeretelek volna hiába                                                             

Hej , addig iszommíg a világ világ lesz   
Míg az égen egy ragyogó csillag lesz  
Csillagos ég merre van az én hazám 
Hej , merre sirat engem az édes hazám. 

Hej ,kikor mentem a faluból kifelé  
lányok kisértek az álomás felé 
Kezet adtam miden lánynak sorjába 
Csak a régi babám maradt legutoljára.

Szervusz régi babám add ide a jobb kezed   
Isten tudja találkozok még veled 
1003 ágyú áll a harcnak mezején. 
Szervusz régi babám nem lehetsz már az enyém  gyere hova megyek én

(Hideg Anna)https://www.youtube.com/watch?v=lnccSek3vCU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Engem anyám megátkozott II:  Mikor a világra hozott csuhajja.:II
Hogy a lábam meg ne álljon,meg ne álljon.  Mind idegen földön járjak csuhajja

Fáj a szívem nem tagadom,hej nem tagadom   hogy miért fáj nem mondhatom 
Csak magam el titkolom  Azzal magam elhervasztom áj nánáná...

Addig élek amíg élek ,sej,amíg élek   Amíg bennem zeng a lélak ,zeng a lélak       Zeng a lélak zeng a szó :II    eng a szerelem ajtó,de csuhajja 

Idegen földön jártamba   Jutott nékem a bánatból csuhajja     ......amíg élek    zeng a lélek zeng a szó 
Zeng a szerelem ajtó,de csuhajja         

(Nem erdeti)https://www.youtube.com/watch?v=HBO0AlmS8dI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Plussz :

 

Magyarbecei:https://www.youtube.com/watch?v=UoN15kmw7MY

Dunántűli jó dallamok szöveggel Vizeli  Balázstól

https://www.youtube.com/watch?v=RCJ9KlZkBps

 

 

Cikkek

Eredeti nézni való.....Videók

2012.12.11