Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Trianon -i megemlékezésre

Buzai https://www.youtube.com/watch?v=GgaThICnvPc

 Kelet felől jön egy vonat veres kereszt rajta.
Ablakába kikönyököl egy sebesült katona
karján kötött,fehér fátyol,hátra fújja a hideg szél.
Látod csárdás kisangyalom hiába szerettél.

De szeretnék egy vasárnap a templomba menni.
Az én csárdás galambomért ,szépen  imádkozni.
Imádkoznék,hogy segítse őtet haza a jó Isten
Ne temessék Oroszország átkozott földjébe

----------

Fütyül a masina gyorsan ki az állomásra!
De sok édesanya sírva, sírva néz utána
Ne sírj édesanyám vissza jövök nem sokára
Hogyha meg nem halok valahol a nagyvilágba

Fiatalkoromba soroztak be katonánake
Ne hívj kisangyalom ,el is visznek nemsokára
te vagy tizenkilenc  én meg a huszonegyet járom.
Magyar gyerek vagyok elbírom a nehéz kardot.

---------
Ki megyek a doberdói harctérre
Feltekintek a csillagos nagy égre
Csillagos ég merre van a Magyar hazám
Merre sirat engem az édesanyám

Jaj Istenem hol fogok én meghalni
Hol fog az én Piros Vérem Kifolyni
Galicia közepében  lesz a sírom
Édesanyám arra kérem ne sírjon

Édesanyám,ne sirasson engeme
Ágyúgolyó lőte át a szivemet
eltemetnek az erdei gyöngyvirágok
Elsiratnak engemet a  leányok

https://www.youtube.com/watch?v=8lH0pYdqyCE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Azt izente Feremcz Jóska........https://www.youtube.com/watch?v=RLqpravPtMI


Azt üzente Ferencz Jóska , Legény kell a háborúba.........Kedves barátom.

Elé izent az ellenség , Kössön kardot a legénység.......... Kedves barátom.

Kardot kötött a legénység, Sok anyának keserűség,,......... Kedves barátom.

Legények a háborúba, Leányok keserű búba......................Kedves barátom.

Galacvári templom alja, Zászlokkal van támogatva ..............Kedves barátom

Fekete zászlók lobognak, A leányok szépen sírnak..........  Kedves barátom.

Ne sírjatok ti leányok, Vissza jön még galambotok............  Kedves barátom

Vissza jönnek akik élnek,Ott maradnak kik meghaltak. ........Kedves barátom.

Galacvári de szép mezőn, Ott nyugszik az én szeretőm. ... Kedves barátom

Nyugodjatok szép virágok, Éltetek nem sajnáltátok.........  Kedves barátom

Véreteket ontottátok , Testetek  földbe bezártátok ............  Kedves barátom
------------------

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk
Ref.. Magyarországról, Édes hazánkról, Ne felejtkezzél el Szegény magyarokról!

Ó Atya Istennek kedves, szép leánya,
Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája! ref.. Magyarországról, 

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra. ref..Magyarországról,

Kegyes szemeiddel tekints meg népedet,
Segéld meg áldásra magyar nemzetedet.ref.. Magyarországról, 

Sírnak és zokognak árváknak szívei,
Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei.ref.: Magyarországról,

Vedd el országodról, ezt a sok ínséget,
Melyben torkig úszunk. Ó nyerj békességet. ref.:Magyarországról, 

Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget,
Magyar nemzetedből a hitetlenséget.ref.: Magyarországról, 

Hogy mint Isten Anyját régen tiszteltenek,
Úgy minden magyarok most is dicsérjenek.ref.: Magyarországról,

 Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,
Szent László király is minket reád bízott.ref.: Magyarországról.

Sokat Fiad ellen, megvalljuk, vétettünk,
De könyörögj értünk, s hozzája megtérünk.ref. Magyarországról, 

Jézus Fiad előtt hajts térdet érettünk,
Mert ha nem cselekszel egy lábig elveszünk. ref.:Magyarországról,

Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,
A te szent Fiadnak s Szentlélek mátkádnak.ref.: Magyarországról, ..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Mikor megyek a faluból kifelé,  Lányok kisérnek az állomás felé.

Mindegyikkel kezet adok sorjába,  Csak a babám maradt legutoljára.

 

Kedves babám add ide a jobb kezed, Mert én téged igazán szeretelek.

Jártan hozzád sok esőbe sok sárba .Sokat jártam kisangyalom hiába

.

Édesanyám mennyen haza ne sírjon,Ha hazamegy rögtön levelet írjon

Írja meg hogy,az én babám kit szeret,Kivel tölti el ezt a három évet.

Mikor megyek a faluból kifelé..https://www.youtube.com/watch?v=-HVmnd6ArU4

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Császárörte nem vadalma,      Árvából lesz jó katona,

Mert nincs neki pártfogója,     Nincsen aki  megvígasztalja.

 

Katonának gyönggy a neve, De keserű a kenyere.

Csak édesem ett belőle,    de meg elégedtem vele.

 

Arad felől jön a posta, Jaj de búsan szól a sípja

Másnak hozza az újságot, Nekem a keserűséget (szomorúságot).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------